Anunt Informare a Publicului PUG Jiana


Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice șiFondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire laelaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,…

Citește mai mult...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ


COMUNA JIANA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în sat Jiana comuna Jiana, județul Mehedinți,intenționează, în temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, să achiziționeze Servicii –servicii…

Citește mai mult...

ANUNȚ


 PRIMĂRIA COMUNEI JIANA organizează, în conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020, concurs pentru ocuparea funcţiei în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată, cu timp parţial de lucru, din cadrul proiectului UN VIITOR SUSTENABIL…

Citește mai mult...

ANUNŢ


PRIMĂRIA COMUNEI JIANA organizează, în conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020, concurs pentru ocuparea funcţiei în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată, cu timp parţial de lucru, din cadrul proiectului UN VIITOR SUSTENABIL…

Citește mai mult...

ANUNT CONCURS DE RECRUTARE


Data publicare: 17.11.2020 U.A.T. Comuna Jiana organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: –  Consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de…

Citește mai mult...