Investitii

Modernizare DC 105
Modernizare drumuri sătești
Alimentare cu apă + canalizare
Construire grădiniță în satul Jiana