ANUNT CONCURS DE RECRUTARE

Data publicare: 17.11.2020

U.A.T. Comuna Jiana organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:

–  Consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jiana, timp de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptămână.

Condiții de participare la concurs: Consilier clasa I, grad profesional debutant

–  studii universitare de liciență absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul Ingineriei resurselor vegetale şi animale;

–   fără vechime în domeniul studiilor necesare executării funcției.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare.

 Concursul constă în susținerea a două probe: proba scrisă și proba interviu.

Proba scrisă va avea loc în data de 21.12.2020 ora 10:00, iar interviul în data de 30.12.2020, la sediul Primăriei Comunei Jiana din sat Jiana, com. Jiana, str. Principală FN.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Primăriei Comunei Jiana – sat Jiana, com. Jiana, str. Principală FN, telefon 0252358845, email: [email protected], persoană de contact Trușcă Aurelia, consilier cl.I, grad superior, în termen de 20 de zile începând cu data de 17.112020 până în data de 07.12.2020, inclusiv.