ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ


COMUNA JIANA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în sat Jiana comuna Jiana, județul Mehedinți,
intenționează, în temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, să achiziționeze Servicii –
servicii de turism pentru organizarea de evenimente – excursii tematice adresate grupului tinta inscris in proiectul UN
VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA, COD CPV 63510000-7 Servicii de
agentii de turism si servicii conexe (Rev.2).
Modalitatea de achiziție:
Achiziția se va face prin cumparare directă din catalogul electronic de bunuri, servicii și lucrări disponibil pe SEAP. În
aceste condiții, vă rugăm să postați în acest catalog electronic oferta de preț.
Condiții de ofertare:
Operatorii economici interesați vor posta un singur anunț pentru 3 excursii de câte 3 zile de desfășurare fiecare. Costul
unei excursii va acoperi: 2 nopți de cazare, pensiune completă, transport cu autocarul cu aer condiționat și intrări la
obiectivele turistice din program, inclusiv ghid.
În cadrul fiecărei excursii vor participa 44 de elevi înscriși în grupul țintă și 6 experți P1 care vor monitoriza și
îndruma copii pe perioada derulării excursiei.
Valoarea maximă estimată a achiziției este de 53.142,86 lei fără TVA.
Serviciile vor fi prestate în baza unei comenzi ferme primită de la beneficiar.
Fiecare excursie va fi realizată doar dacă grupa de participanți este completă (44 de elevi înscriși în grupul țintă și 6
experți P1).

Data limită de postare este 10.06.2021, ora 08.30.
Cu stimă,
Primar,
STĂNCIOIU STELIAN