UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALA IN COMUNA JIANA_smis 114954

smis2014-114954

Proiectul  „UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA” are ca obiectiv general diminuarea cu 707 persoane (din care 49.36% populație apartinând minorității rome) a numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată roma Dănceu – Jiana Veche, prin implementarea de măsuri integrate de educație, ocupare, sociale, locuire și sănătate. Proiectul își propune să reducă numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu 707 persoane, din care 349 persoane aparținând minorității rome, din comunitatea marginalizată roma Dănceu – Jiana Veche.

Prin intervenții integrate și complementare, se dorește ca aceste persoane să iasă din categoria persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială și comuna Jiana să depășească situația de a avea 2 comunitati marginalizate în Atlasul zonelor rurale marginalizate, încadrandu-se astfel în Axa Prioritară 4 (Incluziunea socială și combaterea saraciei), Obiectivul Tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări), Prioritatea de Investiții 9.ii (Integrarea socio-economica a comunităților marginalizate, cum ar fi romii), Obiectivul Specific 4.1. (Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate).

Proiectul se deruleaza pe o perioade de 36 de luni in cadrul unui parteneriat din care fac parte:

Ø COMUNA JIANA;

Ø ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIANA;

Ø CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MEHEDINȚI;

Ø ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ”EQ”.

Lista intermediara cu rezultatele la concursul de planuri de afaceri organizat un cadrul proiectului:

08.03.2020 – UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALA IN COMUNA JIANA

Lista finala cu rezultatele la concursul de planuri de afaceri organizat un cadrul proiectului:

12.03.2020 – UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALA IN COMUNA JIANA