Anunt Informare a Publicului PUG Jiana

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului
etapa propunerilor preliminare.
Inițiator: Primaria Comunei Jiana
Elaborator: S.C.SCUAR S.R.L., Arh. Florescu Dumitru, Arh. Răducan Morega Corneliu
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢIILE cu caracter de recomandare referitoare la
documentația privind „Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Jiana, județul Mehedinți”,
documente disponibile la sediul Primăriei Comunei Jiana, în faza aprobării finale ca urmare a avizării și
a obținerii tuturor avizelor.
Documentația de urbanism pentru „Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Jiana, județul
Mehedinți”, poate fi consultată în fiecare zi de luni-vineri, între orele 09:00-16:00, în perioada 26
Noiembrie – 26 Decembrie 2021
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Țâmboi Andreea_Diana – funcția
secretar comuna
Adresa: Comuna Jiana, Sat Jiana, județul Mehedinți, cod poștal 227305, telefon: 0252 358 845
Raspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primariei comunei
Jiana și prin anunț publicat pe pagina de internet: https://primariajiana.ro