Anunturi

ANUNT ANGAJARE
Data publicare : 04.12.2018

UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALA IN COMUNA JIANA_smis 114954

Anunt FINAL parteneri selectati

Anunt rezultate procedura selectie parteneri 19.07.2016

Primaria Comunei Jiana  anunta organizarea procedurii de selectie parteneri,  incepand cu  04 iulie 2016 in scopul realizarii obiectivelor specifice pentru un proiect ce va fi elaborat si depus spre finantare in cadrul Axei prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Programul Operational CapitalUman POCU 2014-2020, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”.
Detalii legate de derularea procedurii, gasiti in documentele prezentate la sectiunea anunturi.

Anexa-nr.-1-Scrisoare-de-intentie

Anexa-nr.-2-Fisa-partener

Anexa-nr.-3-Decl_eligib

Anexa-nr.-4-Declaratie-activitati

Anexa-nr.-5-Declaratie-angajament-cofinantare

Anunt selectie parteneri

Procedura privind selectia parteneri