Anunt Informare a Publicului PUG Jiana


Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice șiFondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire laelaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,…

Citește mai mult...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ


COMUNA JIANA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în sat Jiana comuna Jiana, județul Mehedinți,intenționează, în temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, să achiziționeze Servicii –servicii…

Citește mai mult...

Comunicat de lansare proiect


UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALA IN COMUNA JIANA

Citește mai mult...